Filmy i promocja

Promocja może dotyczyć produktu stworzonego przez firmę, ale może też być sposobem na pokazanie miasta, szkoły czy stadionu. Słowo to kojarzy się, przede wszystkim, z szumnymi kampaniami sklepowymi i firmowymi, mającymi na celu wielką sprzedaż. Ponieważ obraz i film królują w sieci, tworzy się klipy, które przedstawiają promocyjny produkt lub usługę.

Czego może dotyczyć film promocyjny?
Gdzie w Internecie można umieścić klip filmowy?
Czy warto wykorzystywać wideo w sklepie internetowym?
Jak promuje się lubelska uczelnia?
Czy wiesz, że nowoczesne technologie pozwalają stworzyć film na miarę Hollywood?

Promocja w Internecie

Powszechny dostęp do Internetu sprawił, że klipy z promocjami trafiają na popularne portale społecznościowe i na strony firmowe. Dzięki temu, materiały takie trafiają do milionów internautów, co zwiększa zainteresowanie produktem lub usługą. Tego typu wideo jest także często wykorzystywane w sklepach internetowych, ponieważ pozwala klientowi dokładniej zapoznać się z produktem.

W Polsce modne stało się promowanie turystyki, co zachęca nie tylko Polaków do poznania naszego kraju.

Wizerunek uniwersytecki

Największa lubelska uczelnia za pomocą filmu promocyjnego zachęca do studiowania na wybranych kierunkach. Klip ma pokazywać to, co na uniwersytecie nowoczesne i atrakcyjne dla młodych ludzi. Narratorem i oprowadzającym po uczelni jest radiowy dziennikarz. Wcielając się w różne postaci, pokazuje nam dostępne na uniwersytecie rozrywki, basen i aule studenckie.

Często filmy promocyjne nagrywają duże miasta, by pokazać rozpoczęte i skończone inwestycje.